Nová reklamácia

Overenie reklamácie

Jozef Budz 
0907 805 557
diely@gude.sk

Oliver Pelach 
0917 133 247 
servis@gude.sk

T omáš Hvizdoš 
0907 565 567 
diely@gude.sk

I ng. Radoslav Hric
0907 559 064 
reklamacie@gude.sk